آرشیو کامل و بزرگ فروشگاه

سبد خرید خالی است.

لطفا شناسه سفارش را وارد کنید:

aparat

آرشیو ها

تکسچر در زیبراش

تکسچر در زیبراش

تکسچر در زیبراش Digital-Tutors – Texture Painting in ZBrush در این آموزش با کمک از ابزارهای نقاشی در نرم افزار زیبراش آشنا میشویم در تنظیمات قلم مو برای رسیدن به اثرات متفاوت در نقاشی در پالت رنگ بر رویه مدل را آزمایش میکینم و در آخر یو وی کردن را بر رویه مش ها انجام…

Share Button

پیکر تراشی در زیبراش

پیکر تراشی در زیبراش

پیکر تراشی در زیبراش Digital-Tutors – Techniques for sculpting Like the Masters in ZBrush در این مجموعه ای از آموزش ما با مدل سازی پیکر انسان از سر تا پا یک مرد پرداخته و همانند آناتومی مجود آن را به شکل واقع گرایانه در نرم افزار زیبراش مدل سازی کرده و تکینیک ها و آبزارهای…

Share Button

بدن انسان در زیبراش

بدن انسان در زیبراش

بدن انسان در زیبراش Digital-Tutors – Sculpting the Human Body in ZBrush در این مجموعه ای از آموزش شما با مدل سازی یک بدن کامل از مرد آشنا می شوید که با تکنیک ها و ابزارهای مورد نیاز برای طراحی بدن انسان در نرم افزار زیبراش آشنا میشوید این آموزش برای نرم افزار ZBrush است…

Share Button

نیم تنه در زیبراش

نیم تنه در زیبراش

عضلات تنه در زیبراش Digital-Tutors – Sculpting Human Torsos in ZBrush در این آموزش به آناتومی تیم تنه در مرد قوی هیکل میپردازیم و فرم شونه ها و عضلات رو برسی کرده و طبق نمونه اصلی به مدل سازی یک نیم تنه مرد در نرم افزار زیبراش میپردازیم این آموزش برای نرم افزار ZBrush است…

Share Button

مدل سازی دست و پا در ZBrush

مدل سازی دست و پا در ZBrush

مدل سازی دست و پا در ZBrush Digital-Tutors – Sculpting Human Hands and Feet in ZBrush در این آموزش شما به اول به شناخت کاملی از آناتومی دست و پا انسان میرسد و بعد همانند نمونه واقعی شروع به مدل سازی در نرم افزار زیبراش کرده این آموزش برای نرم افزار ZBrush است و به…

Share Button

عضلات دست در زیبراش

عضلات دست در زیبراش

عضلات دست در زیبراش Digital-Tutors – Sculpting Human Arms in ZBrush 4R5 در این آموزش به آناتومی دست مرد و عضولات شانه بازو ساعد آن پرداخته و مانند نمونه اصلی آن را مدل سازی کرده در نرم افزار زیبراش این آموزش برای نرم افزار ZBrush است و به همراه فایل های تمرینی آن که به…

Share Button

نیم تنه زن در زیبراش

نیم تنه زن در زیبراش

نیم تنه زن در زیبراش Digital-Tutors – Sculpting Female Torsos in ZBrush 4R6 در این آموزش ما تفاوت های نیم تنه زن را مطالعه کرده و با حالت های موجود به طراحی یک نیم تنه واقع گرایانه در نرم افزار زیبراش میکنیم این آموزش برای نرم افزار ZBrush است و به همراه فایل های تمرینی…

Share Button

مدل سازی پاهای زن درZBrush

مدل سازی پاهای زن درZBrush

مدل سازی پاهای زن درZBrush Digital-Tutors – Sculpting Female Legs in ZBrush در این مجموعه ای از آموزش با برسی آناتومی لگن و پاهای یک خانوم آن را در نرم افزار زیبراش به شکل واقع گرایانه مدل سازی کرده این آموزش برای نرم افزار ZBrush است و به همراه فایل های تمرینی آن که به…

Share Button

مدل سازی بازها و دستها در زیبراش

مدل سازی بازها و دستها در زیبراش

مدل سازی بازها و دستها در زیبراش Digital-Tutors – Sculpting Female Arms and Hands in ZBrush در این آموزش ما به تفاوت های آناتومی دست مرد و زن میپردازیم و با توجه به حالت دست زن ها بازو و دست را مدل سازی کرده در نرم افزار زیبراش این آموزش برای نرم افزار ZBrush است…

Share Button

مدل سازی فیل در ZBrush

مدل سازی فیل در ZBrush

مدل سازی فیل در ZBrush Digital-Tutors – Sculpting a Realistic Elephant in ZBrush در این آموزش شما با آناتومی و مدل سازی دقیق و کامل یک فیل در زیبراش آشنا میشود که چطور از نمونه واقعی پوست و جزیات رو براشت کرده و با ابزارهای مجود در زیبراش آن را به مدل خود اضافه کرده…

Share Button
1 2 3
برای مشاوره تماس بگیرید...