آرشیو کامل و بزرگ فروشگاه

آرشیو ها

مدل های سه بعدی آکواریوم

مدل های سه بعدی آکواریوم

مدل های سه بعدی آکواریوم آبجکت های CGAxis CGAxis Models Volume 24 Aquariums این مدل های سه بعدی از وب سایت CgAxis.com تهیه شده و نام پک CGAxis Models Volume 24 Aquariums هست این مجموعه از مدل های سه بعدی از آکواریم های تزینی در منزل می باشد که با دقت زیاد و واقع گرایانه…

Share Button

مدل های سه بعدی گلدان گل

مدل های سه بعدی گلدان گل

مدل های سه بعدی گلدان گل آبجکت های CGAxis CGAXIS MODELS VOLUME 26 FLOWERS II این مدل های سه بعدی از وب سایت CgAxis.com تهیه شده و نام پک CGAXIS MODELS VOLUME 26 FLOWERS II هست این مجموعه از مدل های سه بعدی از گل و گلدان هست که با دقت زیاد و واقع گرایانه…

Share Button

مدل تجهیزات سوپر مارکت

مدل تجهیزات سوپر مارکت

مدل تجهیزات سوپر مارکت CGAxis Models Volume 32 Supermarket این مدل های سه بعدی از وب سایت CgAxis.com تهیه شده و نام پکCGAxis Models Volume 32 Supermarket که مدل های از تجهیزات سوپر مارکت / فروشگاه را به شکل دقیق دار می باشد این مدل ها برای نرم افزار 3D Max و بر رویه تنظیمات…

Share Button

مدل سه بعدی گیاه آپارتمانی

مدل سه بعدی گیاه آپارتمانی

مدل سه بعدی گیاه آپارتمانی CGAXIS Vol.01 Plants این مدل های سه بعدی از وب سایت CgAxis.com تهیه شده و نام پک CGAXIS Vol.01 Plants هست که برای نرم افزار 3D Max و بر رویه تنظیمات و متور رندر Vray تنظیم شده و در پک مپ های مورد نیاز را دارا می باشد Purchase this…

Share Button

آبجکت گیاه آپارتمانی

آبجکت گیاه آپارتمانی

آبجکت گیاه آپارتمانی مدل های سه بعدی گیاه های تزئینی Convexshapes 3D Potted Plants Collection این مدل های سه بعدی از وب سایت CgAxis.com تهیه شده و نام پک Convexshapes 3D Potted Plants Collection هست که برای نرم افزار 3D Max و متور رندر Vray با مپ های مورد نیاز می باشد این مجموعه از…

Share Button
1 2 3 4

برای مشاوره تماس بگیرید...