آرشیو کامل و بزرگ فروشگاه

آرشیو ها

آبجکت وسایل اشپزخانه | CGAxis Models Volume 10

آبجکت وسایل اشپزخانه | CGAxis Models Volume 10

آبجکت وسایل اشپزخانه CGAxis Models Volume 10 Kitchen Appliances محصول مورد نظر ول شماره CGAxis Models Volume 10 از سری مدل های 90 تایی وب سایت CGAxis سازنده مدل های سه بعدی  می باشد که تمام این مجموعه در این سایت موجود می باشد . این پک شامل 25 دانلود آبجکت وسایل اشپزخانه برای طراحی داخلی منزل می باشد می باشد...
Share Button

آبجکت روشنایی | CGAxis Models Volume 9 Lighting Collection

آبجکت روشنایی | CGAxis Models Volume 9 Lighting Collection

آبجکت روشنایی CGAxis Models Volume 9 Lighting Collection محصول مورد نظر ول شماره CGAxis Models Volume 9 از سری مدل های 90 تایی وب سایت CGAxis سازنده مدل های سه بعدی  می باشد که تمام این مجموعه در این سایت موجود می باشد . این پک شامل 20 آبجکت روشنایی منزل برای طراحی داخلی منزل می باشد می باشد که شما...
Share Button

آبجکت خوراکی | CGAxis Models Volume 8

آبجکت خوراکی | CGAxis Models Volume 8

CGAxis Models Volume 8 Food آبجکت غذا آبجکت خوراکی محصول مورد نظر ول شماره CGAxis Models Volume 8 از سری مدل های 90 تایی وب سایت CGAxis سازنده مدل های سه بعدی  می باشد که تمام این مجموعه در این سایت موجود می باشد . این پک شامل 20 آبجکت غذا و آبجکت خوراکی برای طراحی داخلی منزل می باشد می...
Share Button

آبجکت مبلمان | CGAxis Models Volume 7

آبجکت مبلمان | CGAxis Models Volume 7

CGAxis Models Volume 7 Furniture آبجکت مبلمان محصول مورد نظر ول شماره CGAxis Models Volume 7 از سری مدل های 90 تایی وب سایت CGAxis سازنده مدل های سه بعدی  می باشد که تمام این مجموعه در این سایت موجود می باشد . این پک شامل 30 آبجکت مبلمان برای طراحی داخلی منزل می باشد می باشد که شما به صورت...
Share Button

آبجکت گل | CGAxis Models Volume 6

آبجکت گل | CGAxis Models Volume 6

CGAxis Models Volume 6 Flowers آبجکت گل محصول مورد نظر ول شماره CGAxis Models Volume 6 از مجموعه 90 عددی مدل های وب سایت CGAxis سازنده مدل های سه بعدی  می باشد که تمام این مجموعه در این سایت موجود می باشد . این پک شامل 25 آبجکت گل برای طراحی فضاهای معماری داخلی می باشد می باشد که شما به صورت رایگان...
Share Button

آبجکت وسایل الکترونیک | CGAxis Models Volume 5

آبجکت وسایل الکترونیک | CGAxis Models Volume 5

CGAxis Models Volume 5 Trees آبجکت درخت محصول مورد نظر ول شماره CGAxis Models Volume 5 از مجموعه 90 عددی مدل های وب سایت CGAxis سازنده مدل های سه بعدی  می باشد که تمام این مجموعه در این سایت موجود می باشد . این پک شامل 20 آبجکت درخت برای طراحی داخلی فضاهای خارجی می باشد می باشد که شما به صورت رایگان...
Share Button

آبجکت وسایل الکترونیک | CGAxis Models Volume 4

آبجکت وسایل الکترونیک | CGAxis Models Volume 4

CGAxis Models Volume 4 Electronics آبجکت وسایل الکترونیک محصول مورد نظر ول شماره CGAxis Models Volume 4 از سری مدل های 90 تایی وب سایت CGAxis سازنده مدل های سه بعدی  می باشد که تمام این مجموعه در این سایت موجود می باشد . این پک شامل 35 آبجکت وسایل الکترونیک منزل برای طراحی داخلی منزل می باشد می باشد که شما...
Share Button

آبجکت درب چوبی | CGAxis Models Volume 3

آبجکت درب چوبی | CGAxis Models Volume 3

       توضیحات شرکت سازنده در رابطه با مشخصات این محصول : CGAxis Models Volume 3 Doors 69,00 $ – 99,00 $ exc. VAT CGAxis Models Volume 3 containing 79 highly detailed models of doors & handles. Specification Total size: 641MB Materials: Yes Textures: Yes

Share Button

آبجکت وسایل حمام | CGAxis Models Volume 2 Bathrooms

آبجکت وسایل حمام | CGAxis Models Volume 2 Bathrooms

       توضیحات شرکت سازنده در رابطه با مشخصات این محصول : CGAxis Models Volume 2 Bathrooms 69,00 $ – 99,00 $ exc. VAT CGAxis Models Volume 2 containing 41 highly detailed 3D models of bathroom furniture. Specification Total size: 369MB Materials: Yes Textures: Yes

Share Button

آبجکت گیاه | CGAxis Models Volume 1 Plants

آبجکت گیاه | CGAxis Models Volume 1 Plants

     توضیحات شرکت سازنده در رابطه با مشخصات این محصول :  CGAxis Models Volume 1 Plants 69,00 $ – 99,00 $ exc. VAT CGAxis Models Volume 1 containing 20 highly detailed models of plants compatible with 3ds max 2008 or higher and many others. Specification Total size: 610MB Materials: Yes

Share Button
1 2 3 4

برای مشاوره تماس بگیرید...