آرشیو کامل و بزرگ فروشگاه

آرشیو ها

VIZPARK HDRI Skydome Vol 1

VIZPARK HDRI Skydome Vol 1

VIZPARK HDRI Skydome Vol 1 تصاویر Sky dome پک Skydome HDRI 01  که با روش پانوراما 360 درجه محیط های کروی عکس برداری شده و در تصاویر HDRI آن با فرمت EXR  ذخیره شده با رزولیشن 7082 x 3541 و بگراند آن با فرمت JPG با وزوح 5616*3744 از آسمان در 8 تصور درحالات مختلف میباشد و ساعات مختلف برای هر یک…

Share Button

VIZPARK HDRI Skydome Vol2

VIZPARK HDRI Skydome Vol2

VIZPARK HDRI Skydome Vol2 تصاویر HDRI Sky dome پک 02 Skydome HDRI ادامه و تکمیل کننده ول قبلی می باشد و با روش پانوراما 360 درجه محیط های کروی عکس برداری شده و در تصاویر HDRI آن با فرمت EXR  ذخیره شده با رزولیشن 7082 x 3541 و بگراند آن با فرمت JPG با وزوح 5616*3744 از آسمان در 8 تصور درحالات مختلف…

Share Button

برای مشاوره تماس بگیرید...