آرشیو کامل و بزرگ فروشگاه

آرشیو هابرایمارس 2020

آرشیو بزرگ و حرفه ای 870 کاراتر سه بعدی انسان

  • مدل سه بعدی انسان تری دی مکس

آرشیو بزرگ و حرفه ای 870 کاراتر سه بعدی انسان

آرشیو بزرگ و حرفه ای 870 کاراتر سه بعدی از انسان در حالات مختلف می باشد که اختصاصی بر رویه فرمت نرم افزار 3ds Max قرار گرفته است که در 3 پوشه مجزا با مشخصات Posed People و  Rigged People و  Animated People می باشد.

Share Button

برای مشاوره تماس بگیرید...